COSES INSIGNIFICANTS

1 commentLes restes de la pluja
que encara gotejen en l'ampit
de la finestra. La piuladissa
dels ocells que s'han refugiat
en els plataners del costat de casa.
L'habitació buida, les cortines
entreobertes, el llit a mig desfer.
Coses insignificants. Mous l'aire
quan passes i la teua olor solca
la cambra. M'invita a compartit
amb tu aquest dia sense sol.
Imagino una part del cel ennuvolat
al retall de la balconada. El temps
tampoc no és una única paraula.


Joan Elíes Adell Pitarch.