RUTINES
La majoria d'objectes
aficions i rutines
a les que estem enganxats
són totalment prescindibles,
molt més del que pensem.
Només cal trencar
amb la monotonía del dia a dia
i desplaçar-se a un altre estat
per alterar l'ordre i prioritat
de les velles i les noves
adquirides en el trasllat.
No som tan sedentaris com ens pensem
i trencar amb la rutina de tan en tant
és bo i aconsellable.

ANOARRA - BLOC DE POESIA