DE RECONSIDERAR

Leave a Comment


De la mateixa manera que les coses canvien
també ho fem nosaltres en el dia a dia.
És veritat allò que es diu doncs,
que un ja no és el que era, car ja n’és un altre.
Allò que es considerava antuvi, la personalitat,
pensar i comportar-se de la mateixa guisa
al llarg d’una vida, ja no és contempla,
com una gran virtut o fortalesa de caràcter.
Hem aprés i ja era hora a reconsiderar creences,
fonaments i opinions, abans irrefutables.
A dubtar i resoldre dubtes, acceptant allò
que abans no acceptàvem, i ara ens sembla clar,
a comprendre coses que, malgrat no entendre
acceptem, per respecte i amb generositat.
De la mateixa manera que les coses canvien,
hem après a escoltar, raonar i considerar,
tot i que encara ens falta molt,
per assolir l'excel·lència. Caldrà esperar