A TALL D'INVENTARI

Leave a Comment

A tall d'inventari, no som gran cosa
un vot, un carnet, un contribuent,
víctimes directes o col·laterals
d'una estat àvid d'espremer
fins l'última gota del suc
del bruc de la nostra hisenda.
Espectadors impotents d'aquest
assetjament continuat, res
o molt poc i tenim a fer, llevat que
sense deixar de queixar-nos
passem tots alhora al camp dels fets,
fets que a vegades, només a vegades
acaben per canviar el rumb de la història.
Una història que torna a començar
altra volta per repetir tots i cadascún
dels errors d'abans i així, la opressió
del poder sobre el poble,

es repeteix altre volta,
i acaba sent feixuga, onerosa
--------------- i dissortadament
-------------------------------- inevitable.
.
.