JO PUC RESTAR CALLAT
Jo puc restar callat,
el temps que faci falta
potser millor així
ja en saps de les paraules
que hauria d’haver dit
tot i que no ho he fet,
puig crec no fa pas falta.
Es dona per entès
el sentit del missatge
que tu ja has captat
i en el que estàs d'acord.
Jo puc restar callat
el temps que faci falta,
potser és millor així
no ens calen les paraules.

ANOARRA - BLOC DE POESIA