Ella dorm. És l'hora en què els homes
ja han despertat, i una escassa llum
entra encara a ferir-los.
Amb molt poc en tenim prou. només
el sentiment de dues coses:
la terra gira i les dones dormen.
Reconciliats, ens apressem
cap a la fi del món. No ens cal
fer res per ajudar-lo.


Gabriel Ferrater