AL BARRI DELS SOMNIS PERDUTS

Leave a Comment
Al barri dels somnis perduts
han enderrocat una casa. Queden
encara restes per retirar,
la taula del menjador, unes cadires
i un vell televisor.
El paper de les parets, atrotinat
i un quadre horrible mig tort
que penja a la paret del menjador.
Amenaçava ruïna, diuen
encara que crec hi ha qui vol especular.
Demà acabaran la seva feina

els manobres de la destrucció
i ja no quedarà cap resta
de la casa enderrocada.
Al barri dels somnis perduts
han enderrocat una casa,
en queden poques ja.