GEOGRAFÍA

Leave a Comment
Amb mans i llavis
ressegueixo la càlida
geografia
del teu cos que se'm lliura
propiciant la lluita

Miquel  Martí i Pol