La tarda mor cada dia, 
en arrivar el ranvespre. 
Les estrelles la ploren,
arbres i flors es recullen 
els ocells callen, 
el vent s'aquieta, i tot 
resta somort 
dins un dens silenci. 
Sojorn de nit.
.