AL FINAL DEL DIA

Leave a Comment
Al final del dia
hi creix massa tristessa,
que no es pot evitar
per més a resguard
que hom estigui.
No hi ha recer segur
per quan arriba la nit
els fets, la tragèdia
ens persegueixen inexorables.
No hi ha oblit possible
ni cap acte que ens salvi
de la diaria desfeta.
.