EL MUETZÍ
La veu del muetzí 
ressona per la plaça, 
parla en un llenguatge 
i d’un déu que no entenc, 
distint al que m’ha tocat 
pel meu lloc de naixença. 
Però el que si entenc, 
és que en nom del seu déu, 
talment com del nostre 
es cometen actes cruels, 
es prohibeix i tortura, 
s’impulsa la intolerància 
i es mata i s’anorrea. 
Sovint penso que els déus, 
s’expliquen molt malament. 
 * 


*
.

ANOARRA - BLOC DE POESIA