Una escena Barcelonina
No li faig mal a ningú, va dir
preguntant amb tota la seva cara
per què se l'enduien.
No on, sinó per què.
No li faig mal a ningú.

Estic en la hivernal. Escolto
les gralles jugar a la neu.
Del bosc buit vénen els camions.
Roberto Bolaño: a La universitat desconeguda, 2007

ANOARRA - BLOC DE POESIA