Per parlar amb els morts

Leave a Comment


Per parlar amb els morts
cal triar paraules
que ells reconeguin tan fàcilment
com les seves mans
reconeixien el pelatge dels seus gossos en la foscor.
Paraules clares i tranquil · les
com l'aigua del torrent domesticada a la copa
o les cadires ordenades per la mare
després que s'han anat els convidats.
Paraules que la nit aculli
com als focs follets dels pantans.

Per parlar amb els morts
cal saber esperar:
ells són porucs
com els primers passos d'un nen.
Però si tenim paciència
un dia ens respondran
amb una fulla d'àlber atrapada per un mirall trencat,
amb una flama de sobte reanimada a la xemeneia,
amb un retorn fosc d'ocells
davant la mirada d'una noia
que espera immòbil al llindar.


Jorge Teiller en Poemes secrets, 1965 - del bloc Descontexto