UN

Un no és el que és
fins que deixa de ser,
quan l'ànima es mor.
Mentre un viu
persisteix la perplexitat
la capacitat de sorprendre's
els fracassos per digerir.
Un no és el que és
sinó el que creu ser
i aquest error és molt comú
......................... i humà

ANOARRA - BLOC DE POESIA