SERIA BO

.
Seria bo de recordar
que la gent persisteix al pas del temps,
que sota les runes del passat
i les llambordes profanades per l’asfalt
hi ha persones que recorden
esglésies, campanars i arbres,
paisatges que no s'han d'oblidar,
que han sobreviscut estalvis
a la voracitat del l’home modern.
Seria bo de recordar
que la gent persisteix al pas del temps
i en l’enganyosa modernitat que ens acompanya
les idees no estan del tot somortes,
i potser es arribada l’hora de pensar
que hem fet, perquè hem lluitat
fins a quin punt hem arriscat
per preservar un passat i unes idees
que eren i són les nostres.
Potser ha arribat l'hora de passar
comptes amb nosaltres mateixos
preguntar-nos si hem fet prou,
fins a qui punt ens hem arriscat
per preservar un passat i unes idees,
que eren i són encara, nostres,
i que amb nosaltres moriràn...
------------------------... per sempre.

ANOARRA - BLOC DE POESIA