SOL DE RANVESPRE
El sol de ranvespre
perduda la intensitat,
sense l'ardor del seu foc
donava suavitat al paisatge.
Les ombres ténues
s'espessaven mica en mica
confonent a la vista el paratge
en els últims estertors de la tarda.
I tu estaves allí
a contrallum et contemplava
veia com es difuminava la teva imatge
confonent-se amb les ombres
d'aquell ranvespre d'estiu,
en que tot fou un miratge.

-

ANOARRA - BLOC DE POESIA