LA NINA
Fa llàstima la nina, 
es veu que no és feliç. 
Hi ha tristesa en els seus ulls 
cansats d'haver vist tant de món, 
esgotada de viure una eterna infantesa, 
tancada dins d'un cos de plàstic
............................ no reciclable. 
El rellotge del temps no corre per a ella, 
instal·lada en un etern no res, 
..........................emmig d'enlloc. 
La nina no riu 
perqué les nines no riuen
i tampoc saben plorar. 
Fa llàstima la nina, 
es veu que no és feliç, 
com molts humans, 
és incapaç d'expressar
els seus sentiments. 

Rere seu, la noia dorm.

Karl Wolfovitz

ANOARRA - BLOC DE POESIA