NO FAIG RES MÉS

No faig res més que repetir
una i altra vegada les paraules,
canvio el sentit i l'ordre,
però acabo sempre al mateix lloc,
potser perquè com tothom,
hom té les seves dèries
i un bon grapat d’obsessions,
que em segueixen i persegueixen
com si anessin incorporades
dins un cercle malaltís.
Ens movem a l'entorn
de idees concretes
afins a posicionaments concrets
i aquí és on ens encallem
entestats en quadrar
un impossible cercle
..............tan inabastable 
que ens queda massa gran.

Un poema de Karl Wolfovitz

ANOARRA - BLOC DE POESIA