PAPERS PERDUTS

Com a professional i expert 
en no trobar papers quan els busco,
 - o sia en perdre'ls -
o extraviar-los provisionalment,
he arribat a la conclusió 
que la millor manera de trobar-los 
és buscar on no haurien d'estar, 
o millor encara, deixar passar el temps
i en buscar-ne un altre
es quan  trobes l'anterior 
i així sucessivament.
I és que els papers, 
gairebè sempre, 
són experts en desaparicions.

*  *  *

ANOARRA - BLOC DE POESIA