DEDICATORIA


A la primera pàgina del llibre
aquella que és en blanc
hi ha una dedicatoria:
"A Elena amb tot el meu afecte"
Deu fer temps de la mateixa
atès el llibre és antic,
- les seves fulles groguejen - 
Me'l vaig comprar als encants
per només un euro.
No és la primera vegada que em passa
de comprar un llibre vell
que porta una dedicatòria
que en el seu dia devia ser important
però que el pas del temps, 
l'ha relegat a l'oblit dels llibres
abandonats als encants.

ANOARRA - BLOC DE POESIA