VACUNAT









Impunement m'assalten les noticies
a les nou de cada nit.
Parlen sovint de desgracies
guerres, fam i patiments,
com la guerra permanent al Congo,
Somalia o els bombardeigs a Aleppo,
d'aquest drama Sirià que s'està perpetuant.
Són noticies puntuals, quasi forçades
de les que parlar-ne ara toca
fins que passin a l'oblit informatiu
engolides per altres més recents.

Indiferent ho veig i escolto
mentre sopo el que vull, i ja
no m'afecta excessivament
el que passi lluny del meu recer
on estic instal·lat. Potser perquè
amb tanta iteració, el drama perd força
i passen a ser subnoticies efímeres
per les que estic malauradament...
                                                 ...vacunat.

*  *  *


1 comentari:

Helena Bonals ha dit...

Molt bo el que dius, i molt trist.

ANOARRA - BLOC DE POESIA