REALITAT IMPOSSIBLE


No havies d'haver vingut avui,
no estava en el programa de la rutina diària,
tota de negre, estaves impressionant.
No havies d'haver vingut avui 
perquè amb la teva presencia
m'has trencat tots els esquemes 
d'un dia que és presentava bé,
i m'ha retornat a una realitat impossible 
que malgrat ser-ne conscient 
em nego a acceptar. 
No havies d'haver vingut avui 
amb el teu príncep al cotxe, 
un príncep que és tot teu 
i mai podrà ser-ho meu. 
No havies d'haver vingut avui 
perquè el teu esclat de vida 
m'ha recordat el meu ocàs, 
i la constatació que he arribat tard a tu, 
massa tard, 

inexorablement tard. 

karl wolfovitz

ANOARRA - BLOC DE POESIA