TEORIA DEL SILENCIViure en el silenci de les paraules, 
tractar de construir, 
organitzar el caos de l'aurora, 
i descriure la lentitud del tedi. 
Silenci de enfiladisses o de mans 
d'imaginar un dia 
quan la boira convidi als desitjos 
i la música torni. 

Maria Cinta Montagut

ANOARRA - BLOC DE POESIA