RESTES

Criden la meva atenció
restes de mobles abandonats
al costat del contenidor verd d'escombraries,
un televisor i una tauleta d'èben
possiblemet una imitació
els acompanyen en l'ùltim viatge.
La vida dels objectes és encara
més efímera que la nostra,
depén de l'estat d'ànim
o les ganes de canviar el paisatge
decoratiu del seu propietari.
Almenys les persones quan caiem
en la desgràcia de la vellesa
no som dipositats al costat 
d'un contenidor d'escombraries
perquè algú ens reculli. . .
...de moment.. . . . . . 
..........................Tot arribarà.

ANOARRA - BLOC DE POESIA