PENSAR
Pensar,
és deformar les coses

com pintar, escriure fer poesia
o imaginar la música.
Pensar, 
és alterar l'ordre natural establert,
sacsejar-lo primer i acomodar-s'hi més tard.
Per aixó el primer pensament
aquell al que gairebé mai fem cas
sól ser el bo i el correcte.*

ANOARRA - BLOC DE POESIA