SOMORT
El bosc ha desaparegut
engolit per les ombres
de la nit imminent.
Cap so trenca el silenci
d'un bosc que roman incert
com si una enorme au
ho hagués enfosquit tot
amb ses enormes ales.
La llum ja no té matisos
i tot resta somort.

un poema de Karl Wolfovitz

ANOARRA - BLOC DE POESIA