ESLLANGUIR LA TARDA
Una terrasseta senzilla
tot just l'apèndix d'una casa
que doni a un paisatge suficient
,
res majestàtic.
Una taula i quatre cadires
on displicent assaborir
un cafè o un cigaló
sol o amb els amics.
I així veure esllanguir-se la tarda
com es llangueix la vida
quan està gairebé tot fet
i poc queda per fer.

Karl Wolfovitz

ANOARRA - BLOC DE POESIA