ENFEINATS


En els dies rúfols
s'aplegaven
tot sovint.
Com jugaven...! Ai, bon Déu!
Apostaven de cinquanta 
fins a cent;
i guanyaven
i apuntaven amb el guix.
Aíxí d'aquesta manera, 
en els díes rúfols
romanien
enfeinats

Alekandr S.Puixkin

ANOARRA - BLOC DE POESIA