ARRIBAR

Leave a Comment

No m'ha agradat mai arribar
a la fi del viatge.
He preferit de vell el camí,
l'anada il·lusionada
sovint incerta.
Arribar és constatar
un paisagte imagina't
que sol decebre.
El viatge en canvi,
és il·lusió, esperança
de trobar el paisatge somiat
lluny de la contaminació
de la realitat trobada.

-------------*