Esberla


Els milers de petits bocins
en què el vidre d'aquest got s'ha acabat
convertint em diuen, net i clar, que hi ha dies
que mereixen ser respirats a fons,
que hi ha taules on la fusta es veu amenaçada
per la presència dels corcs o, si de cas,
que el sargit de la roba és quasi
sempre provisional. Com si, fetes malbé,
les coses em poguessin advertir encara
del perill de caminar amb els peus
nus o de portar, ocasionalment
el desig entreteixit al gruix de la mà.

Joan-Elíes Adell Pitarch

ANOARRA - BLOC DE POESIA