DESMESURA

Sí! Amb quines paraules
hauries d'afirmar-te per contradir
els reflexos lluminosos
d'una suor de pell quieta,
l'ostentació del desig
en una maquinària quasi perfecta?

Joan Elies Adell Pitarch

ANOARRA - BLOC DE POESIA