INTENCIONS
Hi ha intencions que no resolen
les mancances que arrosseguem
per més interés i passió
que puguem posar-hi.
Per més bones que siguin
no solucionen problemes
malgrat contar amb el vist i plau 
del temps que ens dona prórrogues
en aquesta vida que se'ns escapa
per entre els dits dels qui hem perdut,
que reptem la lluita amb el temps
que mai ha jugat a favor nostre
i que implacable dictamina
dia i hora de la desfeta final.
*

ANOARRA - BLOC DE POESIA