PESCADOR


El vent allunya la llinya de la canya.
Amb barret de palla i capa
d'herba, el pescador és invisible
entre llargues canyes.
El plugim de primavera impedeix veure
a distància i la boira que s'alça
de l'aigua ha amagat turons.


Ou Yang Hsiu

ANOARRA - BLOC DE POESIA