DE SILENCIS

.De silencis i complicitats
us en voldria parlar.
De mirades compartides
amb qui tens al costat.
De petits detalls, nimis
o molt importants
conreats durant temps,
amb el pas dels anys.
De silencis oportuns
o complicitats petites
on un gest, una mirada
fan que sobrin les paraules,
i que tot resti ja clar.
De silencis compartits
amb tots aquells que,
al llarg dels anys
he après a estimar.

ANOARRA - BLOC DE POESIA