SENTENCIA


Primer s'esmerça la rialla
després el somriure, i
per acabar finalment
entrem en la decadència.

Alksndr Blök

ANOARRA - BLOC DE POESIA