UN
Un no és el que és
fins que deixa de ser,
quan l'ànima es mor.
Mentre un viu
persisteix la perplexitat
la capacitat de sorprendre's
els fracassos per digerir,

la impostura permanent
l'aparença del voler
aparentar altres uns.
Un no és el que és
sinó el que creu ser
i aquest error 

és molt comú
.................... i humà.


'

ANOARRA - BLOC DE POESIA