DIRECCIÓ CONTRARIA

Leave a Comment
No totes les aromes precedeixen
els cossos. També hi ha mars
que reforcen l'existència d'una olor,
que trenquen amb força
malgrat l'absència de llevant.
Com si temessen que algú més poderós
puga venir en direcció contrària.

Joan-Elíes Adell Pitarch