LA FOSCOR

Amb la caiguda coneixeràs la penombra,
             i amb la penombra, la foscor.
Amb la foscor coneixeràs el que és fosc,
i amb la foscor, el que no és.
Amb la primera caiguda, t'oblidaràs de tu,
             i no recordaràs haver caigut.
Amb la segona, que serà la primera,
             coneixeràs la tercera;
amb la tercera coneixeràs la segona,
             i amb la primera, la quarta.
Més cap serà la primera ni última.
L'última serà la primera, i la primera,
             l'última.
Així coneixeràs el curs circular,
i participaràs de les tenebres en el vertiginós
             gir del qual ja participes,
havent penetrat a partir d'aquest moment
             en les tenebres

             -Ningú T'empeny;
             ningú et crida.
             Ningú t'obliga,
             però tu decideixes
             -De Tu depèn.

En les Tenebres, 1978  
Jaime Saenz - descontexto.

    *     *     *

Con la caída conocerás la penumbra,
            y con la penumbra, la oscuridad.
Con la oscuridad conocerás lo oscuro,
y con lo oscuro, lo que no es.
Con la primera caída, te olvidarás de ti,
            y no recordarás haber caído.
Con la segunda, que será la primera,
            conocerás la tercera;
con la tercera conocerás la segunda,
            y con la primera, la cuarta.
Mas ninguna será la primera ni última.
La última será la primera, y la primera,
            la última.
Así conocerás el curso circular,
y participarás de las tinieblas en el vertiginoso
            giro del que ya participas,
habiendo penetrado a partir de este momento
            en las tinieblas

            -Nadie te empuja;
            nadie te llama.
            Nadie te obliga,
            pero tú decides
            -De ti depende.


en Las tinieblas, 1978
Jaime Saenz - descontexto.


ANOARRA - BLOC DE POESIA