PUBLICITAT


La publicitat ens entabana
informa i quasi obliga
a interesar-nos per unes coses
que mai hem necessitat,
ni sabem com funcionen
ni si falta real ens fan,
però fa semblin imprescindibles.
Més d'això ens n'adonem
quan ja les hem comprat
i no sabem que fer-ne
mentre jauen oblidades
en algún racó de la llar.

*

ANOARRA - BLOC DE POESIA