OBJECTES
Els objectes es resisteixen a envellir
gairebé sense moure's ni canviar
de lloc i acomodament.
Vanament, s'esforcen a impedir
que el tacte diari els deteriori,
però la seva recessió és inevitable,
i el temps tossut segueix i aconsegueix
fer-los malbé.
Discretament desapareixen,
com el petó fugaç a la galta
d'algú de qui n'esperàvem més.

ANOARRA - BLOC DE POESIA