JUDICI


Ens allunyem de la ciutat,
infortuni, infortuni, etcètera.
A la que ja no fem
més cançons.

La nostra flauta va quedar tancada
a l'arrel d'un salze:
destruint el sòl,
aixecant carrers i rajoles.

Ens anem lluny, amics:
on les vaques beuen,
on la saba flueix.

Els nostres versos necessiten
ser jutjats,
però en terres més salvatges ...

"Judici", de Juan Aràbia
en Desallotjament de la natura, 2017
del bloc: descontexto.

JUICIO

Nos alejamos de la ciudad,
infortunio, infortunio, etcétera.
En la que ya no hacemos
más canciones.

Nuestra flauta quedó encerrada
en la raíz de un sauce:
destruyendo el suelo,
levantando calles y baldosas.

Nos vamos lejos, amigos:
donde las vacas beben,
donde la savia fluye.

Nuestros versos necesitan
ser juzgados,
pero en tierras más salvajes…

"Juicio", de Juan Arabia
en Desalojo de la naturaleza, 2017
del blog: descontexto.

ANOARRA - BLOC DE POESIA