FULLES CAIGUDES
Malgrat ser a mitjans
d'un estrany més d'agost
fa dies cauen fulles seques
dels plataners urbans.
Si fa temps que no plou
diuen que és per l'estrés hídric
i si fa poc va ploure no diuen res,
mentre, les fulles caigudes
alienes als presagis
formen una remorosa catifa
pels carrers i voreres
com cada any...
...............per aquest temps.


*

ANOARRA - BLOC DE POESIA