BEATUS ILLIEJa no en sé, d'escriure.
Desaprenc articles, accents, sintagmes.
La llei de vocals i consonants.
El costum de les paraules.
Em limito a mirar per les finestres,
a abraçar-te per les nits,
a llegir veus alienes.
A (sobre)viure.
Perquè ja no en sé, d'escriure.
M'asseuré a l'ampit d'aquest dilluns,
a imaginar......
------------el color de les metàfores.

adaptació d'un text de "an (tavia) ana"

ANOARRA - BLOC DE POESIA