AMB QUATRE MURS
Amb quatre murs
es pot perfectament
robar el toc a la campana;
el vol a l'ocell,
la llunyania al llunyà.
Es pot, fins i tot,
despullar al vent de la seva alegria.
Però quatre murs
seran sempre quatre portes
quan hi hagi un home dins.
Perquè l'home
és un desert poblat per la llibertat.
Amb quatre murs
tot just arriba per fer una creu o una tomba
que no tenen la meva mida.

CON CUATRO MUROS

Con cuatro muros
se puede perfectamente
robar el tañido a la campana;
el vuelo al pájaro,
la lejanía a lo lejano.
Se puede, incluso,
despojar al viento de su alegría.
Pero cuatro muros
serán siempre cuatro puertas
cuando haya un hombre adentro.
Porque el hombre
es un desierto poblado por la libertad.
Con cuatro muros
apenas alcanza para hacer una cruz o una tumba
que no tienen mi medida.

“Cuatro muros”, de Juan Radrigán
Antofagasta, 23 de enero de 1937
– Santiago, 16 de octubre de 2016
del blog DESCONTEXTO.

ANOARRA - BLOC DE POESIA